YÊU CẦU DEMO?
Giải pháp
Mối tương quan giữa Online và Offiline
Mối tương quan giữa Online và Offiline

Đo lường và phân tích mối tương quan giữa hoạt động Online và Offline

Tìm hiểu thêm Xem video

  Đo lường và Phân tích mối tương quan giữa Online và Offline tại từng điểm bán và ngược lại. Hệ thống ACS Analytics cho phép tích hợp các chỉ số hoạt động trên web bán hàng cũng như các trang xã hội như traffic, pageview, avg time, ….

  O2O trả lời cho các Marketer về mối tương quan giữa online và offline bằng các thông tin sau:

  • Hoạt động Online có giúp tăng doanh số, tăng lượng Visits, tỷ lệ chuyển đổi tại từng Store tăng ?
  • Lượng tương tác trên các kênh truyền thông xã hội ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động tại từng Store ?
  • Các hoạt động Marketing tại điểm bán có ảnh hưởng tới kênh Online cũng như các trang xã hội ?
  • Tập khách hàng trên kênh Online có khác biệt với tập khách hàng của kênh Offline (Store) ?

Bài viết liên quan

Ý kiến của bạn

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ các câu hỏi của Qúy khách hàng và đối tác !
Liên hệ
Liên kết với chúng tôi
Theo dõi tin tức của chúng tôi về các giải pháp và xu hướng công nghệ ngành bán lẻ.
0904839338