Chính sách này liên quan đến các hoạt động của ACS Solutions liên quan đến các trang web của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi đang cung cấp

Chúng ta làm gì ?

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin liên hệ nào bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị và để cải thiện hiệu quả của các chương trình tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép bạn gửi thông tin để xin việc tại công ty chúng tôi.

ACS Solutions cũng cung cấp một bộ sản phẩm và dịch vụ (nền tảng ACS Solutions ) cho khách hàng của chúng tôi, để phân tích những điều xảy ra trong và xung quanh cửa hàng và địa điểm của họ. Khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng nền tảng của chúng tôi để thu thập dữ và để quản lý doanh nghiệp của họ tốt hơn. 

Khách hàng của chúng tôi có thể chọn chia sẻ một số dữ liệu của họ với ACS Solutions để chúng tôi có thể sử dụng tổng hợp để phân tích lưu lượng bán lẻ và xu hướng bán hàng. Ví dụ: chúng tôi báo cáo định kỳ về xu hướng hiệu suất bán lẻ: https://ars.acs.vn/xu-huong-nganh-ban-le-tin188

Truy cập trang web của chúng tôi

Chúng tôi điều hành một số trang web, bao gồm những trang web được sử dụng để tiếp thị, hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sử dụng các công cụ để đo lường mức độ sử dụng và cải thiện trải nghiệm của trang web của chúng tôi. 

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ, phân tích, quảng cáo, hỗ trợ khách hàng, tăng tốc nội dung và các mục đích quảng cáo khác, bao gồm Google (Analytics, Dịch vụ quảng cáo, Trình quản lý thẻ, Thư viện được lưu trữ

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn và thông tin liên hệ mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên lạc với chúng tôi qua email hoặc khi bạn nhập nó trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về những trang web bạn truy cập cùng với thông tin bạn cung cấp để cải thiện nội dung của các trang web của chúng tôi và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn cho các mục đích tiếp thị và bán hàng. 

Khi bạn mua hoặc đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ tín dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để phân phối và lập báo giá cho các sản phẩm và dịch vụ đó, xác định và xác thực bạn, liên hệ với bạn và các mục đích khác như nghiên cứu để cải tiến sản phẩm.

Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ hoặc bán cho các tổ chức khác cho mục đích thương mại, ngoại trừ để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu, khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong các trường hợp được mô tả trong chính sách này.