Camera đếm người 3D (2510) với khả năng nhận biết và loại bỏ nhân viên ra khỏi lưu lượng đếm, cung cấp lưu lượng khách hàng chính xác. Đây là thiết bị camera tiêu chuẩn cho hiện tại và tương lai, đảm bảo dữ liệu đếm của khách hàng là duy nhất.

Lợi ích của Camera đếm người 3D (2510)

  • Phạm vi nhìn rộng hơn 21% so với mô hình trước đây
  • Chi phí không thay đổi, Chỉ phát sinh chi phí khi tích hợp thêm tính năng
  • Bổ sung tính năng Lọc nhân viên... 
  • Hai mẫu ống kính - 2.5mm (2.2m - 7m) và 6.0mm (6m - 14m)

camera thanh lọc nhân viên

TẠO LIÊN KẾT ĐỂ NHẬN BIẾT

Nhân viên đeo thẻ BLE khi làm nhiệm vụ (hai loại - loại tròn và loại thẻ). Tất cả các loại thẻ đều được đăng ký trước để camera có thể nhận biết

ĐẾM TỰ ĐỘNG

Đếm và lọc nhân viên ra khỏi dữ liệu đếm. Không cần can thiệp các yếu tố thủ công, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày.

CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Qúa trình đếm và lọc nhân viên với độ chính xác cao với sự hỗ trợ của Công nghệ cảm biến thẻ và công nghệ Bluetooth.