ACS retail Reporting (Business Intelligent) là hệ sinh thái cung cấp các chỉ số xoay quanh những vấn đề mà doanh nghiệp đang quan tâ. Xây dựng bức tranh tổng thể, những hiểu biết sâu sắc về hành vi, insight khách hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

ACS retail Reporting chuyển hóa những dữ liệu thô từ ACS retail Alalytics Flatform thành các biểu đồ, bảng biểu có nghĩa, cung cấp dữ liệu nền tảng để nhà quản lý  xây dựng các chiến lược mới.


Mô hình Boston

Mô hình Boston là thước đo tăng trưởng tổng quan, định vị hiệu quả hoạt động của tất cả các cửa hàng trên cùng một mặt phẳng. Với mô hình này, nhà quản lý có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng theo từng cặp chỉ số để nắm được vị trí của cửa hàng so với mức hiệu quả hoạt động trung bình của toàn hệ thống.

mô hình boston

Hình 1.1. Mô hình boston các cửa hàng trên hệ thống Kids fashion

Mô hình Boston còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội cho những cửa hàng đang hoạt động ở mức hiệu quả thấp. Xác định các chỉ số cần cải thiện, các yếu tố cần thay đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cửa hàng này.


Báo cáo cửa hàng

ACS retail Reporting đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng trên toàn hệ thống và mối tương quan giữa các chỉ số

phân tích cửa hàng

Hình 1.2. Báo cáo hoạt động Kids fashion với 3 chỉ số: Visits, Conversion Rate, Sales hours

Ví dụ: So sánh giữa 3 chỉ số Shopper Visits, Sales hours và Conversion để biết khi tăng thời gian làm việc của nhân sự thì tỷ lệ chuyển đổi có tăng lên không. Từ đó, nhà quản lý cần nhận biết rõ hơn về tầm quan trọng của việc điều chỉnh đổi ngũ nhân sự theo lưu lượng người ra vào


Báo cáo so sánh

So sánh hiệu quả hoạt động của 2 cửa hàng khác nhau theo từng chỉ số. Lựa chọn một cửa hàng làm căn cứ chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của của cửa hàng khác. Tìm kiếm và áp dụng linh hoạt công thức của cửa hàng hiệu quả cho các cửa hàng khác trên hệ thống.

So sánh hiệu quả hoạt động trước và trong khi triển khai các chiến dịch Marketing để biết được giá trị mang lại từ chương trình đó có đủ sức thuyết phục hay không ? Có nên tiếp tục triển khai trong thời gian tới không ?

báo cáo thông minh báo cáo so sánhHình 1.3. So sánh hiệu quả hoạt động của KF Đà Nẵng so với toàn hệ thống


Báo cáo xu hướng

Đánh giá xu hướng hoạt động của các cửa hàng theo từng thời điểm, đánh giá giữa ngày làm việc và ngành cuối tuần để tìm ra xu hướng mua sắm của khách hàng từ đó xây dựng chiến lược Marketing và hệ thống hóa nhân sự.

báo cáo xu hướngHình 1.4. Xu hướng mua sắm của khách hàng

Ví dụ: Biểu đồ phân tích hình 1.4 trên cho thấy Shopper Visits đến cửa hàng vào những ngày cuối tuần cao hơn ngày thường, khi đó nhà quản lý cần điều chỉnh số lượng nhân sự phù hợp với lưu lượng người để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.